KEJADIAN 1:11-13 VS KEJADIAN 2:3-5. Dalam Kejadian 1:11-13, TERTULIS bumi sudah ditumbuhi tunas- tunas dan pepohonan (penciptaan hari ke-3), TETAPI dalam Kejadian 2, keadaan bumi masih belum ditumbuhi oleh apa pun (keadaan setelah hari ke-7).

JAWAB : (Kategori: salah memahami isi cerita atau maksud penulis) Hendaknya ayat-ayat dibaca secara lengkap. Dalam hal ini bacalah keseluruhan Kejadian 1 dan Kejadian 2. KEJADIAN 1:11-13
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah- buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh- tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh- tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
Dan akan terangkum demikian : KEJADIAN 1
Hari 1 : langit dan bumi diciptakan dan "Jadilah terang". Hari 2 : Alah menciptakan cakrawala
Hari 3 : daratan dipisahkan dengan lautan; tumbuhan diciptakan
Hari 4 : Matahari, bulan dan bintang diciptakan
Hari 5: Binatang di lautan dan burung di udara
Hari 6 : Binatang dibumi, ternak dan binatang melata, Manusia
pertama diciptakan.
KEJADIAN 2:3-5
3 Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.
4a Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. 4b Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit, — 5 belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab TUHAN Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu;
Menyatakan langit dan bumi sudah diciptakan, belum ada tumbuh- tumbuhan di bumi, belum ada hujan, belum ada manusia. Tetapi, kabut naik dari atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Kemudian Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Kemudian barulah diciptakan Hawa.
Tidak ada kontradiksi antara Kejadian 1:11-13 dan Kejadian 2:3-5, Kejadian pasal 1 hingga Kejadian 2:4a menuliskan secara rinci tentang penjabaran 6 hari penciptaan, dari hari ke hari. Kejadian penciptaan selama 6 hari berakhir sampai pada Kejadian 2:4a. Sedangkan Kejadian 2:4b adalah merupakan rekap / rangkuman atau pengantar/pembuka untuk masuk kepada fokus penjelasan tentang detail penciptaan manusia, dan lebih memfokuskan kepada rincian tentang hari ke-6, hari dimana Adam dan Hawa diciptakan. Penutup atau kesimpulan penciptaan 6 hari adalah pada Kejadian 2:4a "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan." Kemudian memulai dengan penjelasan detail tentang penciptaan manusia --yang belum dijelaskan detail pada Kejadian pasal 1 hingga Kejadian 2:4a-- dengan menggunakan kata pembuka atau pengantar: "Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit".

Kemudian Musa menjelaskan lebih detail lagi akan penciptaan Adam dan Hawa pada Kejadian 2:7-14. Jadi, apa yang tertulis dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 tidak ada kontrakdiksi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kala Kucari Damai (Lirik & Chord)

Pribadi Yang Mengenal Hatiku (Lirik & Chord) Jacqlien Celosse

Mengampuni (Lirik & Chord) Maria Shandi