KELUARAN 20:11 VS ULANGAN 5:15. Dalam Keluaran, TERTULIS pengudusan Hari Sabat berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, TETAPI dalam Ulangan, pengudusan Hari Sabat berkaitan dengan perbudakan bangsa Israel di Mesir.

JAWAB : (Kategori: salah memahami konteks sejarah atau maksud penulis)
Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan hari sabat sebagai peringatan akan karya TUHAN yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari.
Ulangan 5:15
Sebab haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung; itulah sebabnya TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
Bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan hari sabat sebagai peringatan akan karya TUHAN yang juga telah membebaskan Bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di Mesir, bangsa Israel bekerja "tujuh" hari seminggu tanpa istirahat.
Tidak ada kontradiksi dalam kedua ayat tersebut; justru ada kesamaan yaitu TUHAN menghendaki sebuah pengudusan dan peringatan akan hari sabat!
Sabat harus diingat oleh segenap bani Israel, Alasan pertamanya adalah ayat Keluaran 20:11 di atas. Tetapi, masih ada alasan kedua mengapa bangsa Israel harus mengingat dan menguduskan hari Sabtu, yaitu dalam Ulangan 5:15 di atas. Perhatikan ungkapan yang sama "itulah sebabnya" dalam Keluaran 20:11 dengan "itulah sebabnya" menurut Ulangan 5:15 di atas.
Dalam kedua ayat tersebut dan juga dalam ayat-ayat lain dituliskan
bahwa sabat adalah untuk peringatan atas karya TUHAN atau apa yang telah dikerjakan TUHAN : Yehezkiel 20 : 12
"Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka"
Yehezkiel 20 : 20
"...., kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu... "

Jadi, keduanya benar Bangsa Israel diharuskan menguduskan hari Sabat sebagai peringatan atas apa yang dikerjakan TUHAN yaitu: Menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan Membebaskan Bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kala Kucari Damai (Lirik & Chord)

Pribadi Yang Mengenal Hatiku (Lirik & Chord) Jacqlien Celosse

Mengampuni (Lirik & Chord) Maria Shandi